Over Stichting Oud Andijk

Stichting Oud Andijk is opgericht 30 juni 1977 door een aantal Andijkers, die in 1974 de ruilverkaveling van de polder het Grootslag aan den lijve hebben ondervonden, met het doel om het polder/agrarisch erfgoed niet verloren te laten gaan. Dit werd mogelijk gemaakt door de aankoop van het gemaal “het Grootslag” in 1978 en daar de geschiedenis van de karakteristieke vaarpolder “het Grootslag” zichtbaar te maken in “het Poldermuseum” voor het publiek.
Lange tijd was ook “Het Nationaal Saet en Cruyt Museum” gevestigd in het Poldermuseum, echter in 2016 werd dit beëindigd door vertrek naar Enkhuizen.

Als gevolg van het wegvallen van de financiële exploitatiebijdrage door “Het Nationaal Saet en Cruyt Museum” is er een ambitieus plan opgesteld voor het “Centrum voor Water, wat helaas niet tot realisatie is gekomen, waardoor wij met pijn in het hart afscheid moesten nemen van het gemaal “het Grootslag”. In 2005 is met zelfwerkzaamheid het Dijkmagazijn gebouwd met het doel om hierin de grote collectie tuinbouw gereedschappen te kunnen huisvesten. Omdat de plannen voor het Centrum voor Water niet tot realisatie leidden, is medio 2019 het Dijkmagazijn, wederom door zelfwerkzaamheid, uitgebreid met een tentoonstellingsruimte, annex vergaderruimte en werd dit het nieuwe onderkomen van Stichting Oud Andijk.

Het Dijkmagazijn vertegenwoordigt het omvangrijke “polder het Grootslag erfgoed”. Dit erfgoed is de basis van de missie van de Stichting Oud Andijk:
In het Dijkmagazijn is het historisch erfgoed van de vroegere tuinbouwtechnieken in de karakteristieke vaarpolder Het Grootslag geborgd en zichtbaar voor iedereen van jong tot oud, zoals 5000 jaar leven en werken in de polder “Het Grootslag”, met een collectie van archeologische vondsten, gereedschappen, foto’s en diverse andere objecten.

Om succesvol te zijn in deze missie is het noodzakelijk dat de Stichting Oud Andijk actief is met de volgende thema’s erfgoed:
Westfriesland;
Boeren en tuinders;
Water en dijken.

De stichting maakt het karakteristieke vaarpolder cultureel erfgoed van de tuinbouwtechnieken aan het publiek zichtbaar op een levensechte, aanschouwelijke manier, die iedereen op zijn of haar wijze interactief kan onderzoeken en uitvoeren. Hierin worden de thema’s Westfriesland en Boeren en tuinders zichtbaar.
In het voormalige Poldermuseum blijft het cultureel watererfgoed “de Pompkamer” ook twee keer per jaar toegankelijk voor het publiek. Hier wordt het thema Water en dijken zichtbaar.

Stichting Oud Andijk is opgericht 30 juni 1977 door een aantal Andijkers, die in 1974 de ruilverkaveling van de polder het Grootslag aan den lijve hebben ondervonden, met het doel om het polder/agrarisch erfgoed niet verloren te laten gaan.
Dit werd mogelijk gemaakt door de aankoop van het gemaal “het Grootslag” in 1978 en daar de geschiedenis van de karakteristieke vaarpolder “het Grootslag” zichtbaar te maken in “het Poldermuseum” voor het publiek.
Lange tijd was ook “Het Nationaal Saet en Cruyt Museum” gevestigd in het Poldermuseum, echter in 2016 werd dit beëindigd door vertrek naar Enkhuizen.
Als gevolg van het wegvallen van de financiële exploitatiebijdrage door “Het Nationaal Saet en Cruyt Museum” is er een ambitieus plan opgesteld voor het “Centrum voor Water, wat helaas niet tot realisatie is gekomen, waardoor wij met pijn in het hart afscheid moesten nemen van het gemaal “het Grootslag”.
In 2005 is met zelfwerkzaamheid het Dijkmagazijn gebouwd met het doel om hierin de grote collectie tuinbouw gereedschappen te kunnen huisvesten. Omdat de plannen voor het Centrum voor Water niet tot realisatie leidden, is medio 2019 het Dijkmagazijn, wederom door zelfwerkzaamheid, uitgebreid met een tentoonstellingsruimte, annex vergaderruimte en werd dit het nieuwe onderkomen van Stichting Oud Andijk.
Het Dijkmagazijn vertegenwoordigt het omvangrijke “polder het Grootslag erfgoed”. Dit erfgoed is de basis van de missie van de Stichting Oud Andijk:
In het Dijkmagazijn is het historisch erfgoed van de vroegere tuinbouwtechnieken in de karakteristieke vaarpolder Het Grootslag geborgd en zichtbaar voor iedereen van jong tot oud, zoals 5000 jaar leven en werken in de polder “Het Grootslag”, met een collectie van archeologische vondsten, gereedschappen, foto’s en diverse andere objecten.

Om succesvol te zijn in deze missie is het noodzakelijk dat de Stichting Oud Andijk actief is met de volgende thema’s erfgoed:
Westfriesland;
Boeren en tuinders;
Water en dijken.

De stichting maakt het karakteristieke vaarpolder cultureel erfgoed van de tuinbouwtechnieken aan het publiek zichtbaar op een levensechte, aanschouwelijke manier, die iedereen op zijn of haar wijze interactief kan onderzoeken en uitvoeren. Hierin worden de thema’s Westfriesland en Boeren en tuinders zichtbaar.
In het voormalige Poldermuseum blijft het cultureel watererfgoed “de Pompkamer” ook twee keer per jaar toegankelijk voor het publiek. Hier wordt het thema Water en dijken zichtbaar.